Kde nás nájdete

Kontakty
Email: info@mysteryeshop.sk
Telefón: +421 903 159 429, +421 907 268 731

Fakturačné údaje:
Riddles s. r. o.
Ipeľská 13
82107 Bratislava
IČO: 52095274
DIČ: 2120896745
IČ DPH: SK2120896745

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: sro, vložka číslo: 133536/B

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Kontaktný formulár